Huisstijl Basisschool LeerRijk

BS LeerRijk is een school met een optimistische uitstraling. Waar de leerkrachten het mooiste beroep ter wereld uitoefenen: kinderen begeleiden naar een mooie toekomst in een veilige omgeving. De school ziet talenten van kinderen – dat is waar ze voor staan. Een gelukkige school, met goed onderwezen leerlingen, betrokken docenten en betrokken ouders.