Magazine Nationaal Coördinatiepunt NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Het NLQF zorgt voor een bewijs van niveau van kwalificaties en diploma’s in Nederland en daarbuiten. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Ze bestaan inmiddels tien jaar en dat verdient een mooi magazine.